Подробнее на сайте: https://foremostnews.ruhttps://unonews.ru https://hundrednews.ru https://bundlenews.ruhttps://allnightnews.ruhttps://newsentire.ru https://newsplain.ru https://mirrornews.ru https://principalnews.ruhttps://newsfire.ru https://newsdeliver.ruhttps://newsdone.ruGo to top of page
https://newscatch.ru
https://dashnews.ruhttps://stacknews.ru
Udskriv

Gylleskilte

gylleskilte opslag ved gylleanlæg
 
Gylleadgangskilte
             
gylleskilt   gylleskilt   Alle vores skilte til brug i forbindelse med
gylleanlæg, er fremstillet på 2mm aluminium
GA001   GA001        
gylleskilt advarsel   gylleskilt livsfarlig gas  
Materiale Dimensioner (mm) Best.nr.
Aluminium 325 x 325 x 325 GA001
Aluminium 297 x 210 GA002
Aluminium 297 x 210 GA003
Aluminium 560 x 350 GA004
Aluminium 560 x 350 GA005
Aluminium 560 x 700 GA006
GA002   GA003        
blank   blank   blank   blank
gylleskilt livsfarlig gas blank gylleskilt advarsel blank gylleskilt livsfarlig gas og advarsel
GA004   GA005   GA006
             
Arbejdstilsynets vejledning vedr. skiltning i forbindelse med gylleanlæg

2.1
I forbindelse med gylleanlæg skal findes følgende skilte:
  • Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde m.v. skal være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare.
  • Ved nedstigningsåbninger til gyllebeholdere, pumpebrønde m.v. skal der på iøjenfaldende steder være opslag om forgiftningsfaren og om førstehjælp i forgiftningstilfælde.
  • Ved pumpesteder skal være opsat advarselsskilte om brandfare.

2.2
På gylletankvogne skal der være skilte, som advarer om forgiftningsfaren fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken under fyldningen.
Skiltene skal anbringes på gylletankvognens forreste endebund eller ved en eventuel lejder og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle.
 
Gylleadgangskilte
 
gylleskilt advarsel gylleanlæg blank gylleskilt førstehjælp ved gylleudslip
GA007   GA008
 
Gylletankvognskilte   Skilt ved pumpestedet    
blank blank blank blank blank blank blank
gylleskilt livsfarlig gas blank gylleskilt forbud   gylleskilt brandfare  
Materiale Dimensioner (mm) Best.nr.
Selvklæbende 420 x 297 GA007A
Aluminium 420 x 297 GA007B
Selvklæbende 420 x 297 GA008A
Aluminium 420 x 297 GA008B
Aluminium 297 x 210 GA009
Aluminium Ø 225 GA010
Aluminium 325 x 325 x 325 GA011
GA009   GA010   GA011