Udskriv

Efterlysende skilte

til brug på steder, hvor der er behov for sikkerhedsskiltning, hvis lyskilder forsvinder, eller hvor myndighederne måtte have krævet dette.

Efterlysende sikkerhedsskilte kan bruges alene eller i kombination med vores LLL (low location light) afmærkningsserie.

Efterlysende skilte er et vedligeholdelsesfrit alternativ til sikkerhedsskilte med indbygget lys.

Efterlysende skilte leveres som standard på plastplade eller som selvklæbende.

Anvendelsen af efterlysende skilte på land er typisk til angivelse af flugtveje og -ruter, samt til afmærkning af brand- og redningsudstyr.

I tilfælde af strømsvigt og deraf manglende lys, vil skiltene stadig kunne ses, og vil derfor være medhjælpende til at evakuering og redning stadig vil være muligt.

Vores efterlysende skilte, fremstilles i henhold til bl.a. DIN 67 510 og IMO res. 752
     
Kombination af efterlysende skilt og LLL serien   Rekvirer vores LLL brochure, for at se hvilke kombinationsmuligheder der findes
efterlys-2 efterlys-3   efterlys-1
       
Hvilken størrelse skal skiltet have ?

Størrelsen på skiltet og afstanden til betragteren, er afgørende for om skiltet kan genkendes.
Tegningen nedenfor viser den maksimale afstand hvorpå skilte i standardstørrelser kan genkendes på.
       
efterlysende-afstande
Disse angivelser er kun en grov rettesnor. Skulle du være usikker på hvilken størrelse skilt du skal vælge, anbefaler vi altid - af hensyn til sikkerheden - at man vælger en større størrelse.